Consell d'Administració de la Societat Municipal

Divendres, 21 d'abril de 2017 a les 13.15 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: 
M. del Carme Rallo i Casanovas - Alcaldessa
Enric Carbonell i Jorba - 1r. Tinent d'Alcalde
Jordi Borrell i Alonso - 2n. Tinent d'Alcalde
Adrià Companys i Arcusa - Regidor del Grup de Govern
M. Jesus Rodriguez Carrero - Regidora de la Gent Gran
Laura Haba Jiménez - Regidora per al Grup Municipal d'Ara i Sempre Sant Esteve
Bernat Orellana Camacho - Regidor per al Grup Municipal de Convergència
Jaume Ripollès Alegre - Regidor per al Grup Municipal Locos por Sanes 

Darrera actualització: 19.04.2017 | 17:03