Convocat un concurs-oposició per a un plaça de Tècnic d’Administració General

Divendres, 23 de juny de 2017 a les 00:00

L’Ajuntament ha convocat un concurs-oposició per cobrir la plaça de Tècnic/-a d’Administració General, com a funcionari interí. En la Seu Electrònica Municipal s’han publicat els requisits que han de reunir els candidats. Les instàncies es poden presentar a través del SIAC i de la Seu Electrònica municipal.

Titulació
Les persones aspirants han de tenir el títol de llicenciatura o grau en Dret, Ciències Politiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Ciències Empresarials, Ciències Actuarials i Financeres, o en condicions d'obtenir-los en la data de finalització del termini d'admissió d'instàncies. També és un requisit necessari tenir el nivell C de català.

El temari de l’oposició consta de 40 temes sobre Dret Constitucional i Dret Administratiu.

Instàncies
Les instàncies es poden presentar fins al dia 10 de juliol al SIAC o través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.  Les bases i la documentació del concurs-oposició es troben en l’apartat Processos de Selecció 2017 de la Seu Electrònica.

 

Darrera actualització: 24.06.2017 | 11:54