Noves convocatòries d’ajuts per al transport d'estudiants fora i dins del municipi

Divendres, 30 de novembre de 2018 a les 12:45

L’Ajuntament de Sant Esteve obre la convocatòria de dues línies d’ajuts per al transport destinades a estudiants. D’una banda, l’ajut per al transport d’estudiants que estiguin cursant formació reglada en centres públics de la província o adscrits que no s’imparteixin al municipi i, de l’altra, l’ajut al transport escolar per assistir als centres educatius públics de primària i secundària de Sant Esteve. El termini per presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa és del 3 al 21 de desembre, al SIAC o per seu electrònica.

L'ajut per al transport fora del municipi s’adreça a joves estudiants d’entre 16 a 25 anys que cursin formació reglada en centres públics de la província i que no s’imparteixin a Sant Esteve. En queden fora els estudis postuniversitaris com postgraus, màsters i doctorats. 

 D’altra banda, l’ajut al transport escolar als centres educatius públics de primària i secundària de Sant Esteve s’adreça a alumnes d’entre 3 i 16 anys que facin ús diari del servei del transport escolar per assistir a l’escola.

En ambdós ajuts, la regulació de la prestació es basa en la situació econòmica de la unitat familiar, segons l’Indicador de Renda de Suficiència. Una mesa de valoració formada per l’equip de família de l’Àrea de Benestar Social avalua cada petició.

Les sol·licituds es poden presentar des del 3 fins al 21 de desembre al SIAC de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat  (Accediu a Catàleg de tràmits, seleccionau matèria “Serveis Socials” o cerqueu per paraula “transport”.

Consulteu les bases reguladores:

IMPRESOS:

Darrera actualització: 30.11.2018 | 14:20