Comissió Especial de comptes

Dilluns, 20 de maig de 2019 a les 08.15 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: 
Enric Carbonell i Jorba - Alcalde
Roser Brosed Yuste - Regidora del grup municipal PSC
Bernat Orellana Camacho - Regidor del grup municipal Convergència
M. Angels Rios Echeverria - Regidora del grup municipal Entesa per Sant Esteve
M. del Carme Rallo i Casanovas - Regidor del grup municipal ERC
Laura Haba Jiménez - Regidora del grup municipal Ara i sempre Sant Esteve
Jaume Ripollès Alegre - Regidor del grup municipal Locos por Sanes  

Darrera actualització: 10.05.2019 | 12:36