Regidoria de Seguretat Ciutadana

Competències

a) Seguretat ciutadana


- Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
- Seguretat i protecció de persones i bens.
- Procediment sancionador en matèria de trànsit i zona blava, llevat de tot allò delegat a altres organismes.
- Denúncies, actes, informes de les infraccions previstes a l’ordenança municipal de convivència ciutadana i civisme i d’altres que puguin resultar aplicables.
- Cens de gossos.
- Dipòsit municipal, vehicles abandonats i desballestament.

 

b) Protecció Civil


- Elaborar el Pla de Protecció civil i coordinar les tasques que el Pla atribueix a altres departaments.
- Elaborar i proposar a l’òrgan competent les disposicions que en l’àmbit municipal s’hagin de dictar en matèria de protecció civil.
- Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col•lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi. Declarar la desactivació si l’evolució de la situació ho permet, mitjançant el CECAT.
- Requerir a les entitats privades i als particulars la col•laboració necessària per a complir les obligacions establertes per la legislació vigent.
- Exercir les facultats d’inspecció dels recursos i serveis propis adscrits als plans de llur àmbit, els de plans d’àmbit inferior sempre que siguin assignats a un de superior en el què s’integrin.

Carrer Major, 8 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona
Telèfon: 93 771 30 17
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 22.02.2016 | 14:54