Exercici 2011

COMPTES GENERALS

Ajuntament
Memòria (787.83 KB)
Liquidació resums (238.59 KB)
Liquidació (127.36 KB)
Tresoreria (2.05 MB)
Consolidació (29.57 KB)
Compte resultat (9.05 KB)
Balanç (9.65 KB)
Aprovació (3.47 MB)
Addicional (17.14 KB)


Patronat Municipal
Memòria (485.54 KB)
Liquidació resums (80.83 KB)
Liquidació (42.73 KB)
Tresoreria (752.97 KB)
Compte resultat (7.31 KB)
Balanç (7.07 KB)
Aprovació (3.47 MB)


OAGIEM
Memòria (575.4 KB)
Liquidació resums (72.97 KB)
Liquidació (72.97 KB)
Tresoreria (739.48 KB)
Compte resultat (7.94 KB)
Balanç (7.82 KB)
Aprovació (3.47 MB)


Societat mercantil
Compte General (5.77 MB)

Darrera actualització: 11.03.2016 | 08:57
Darrera actualització: 11.03.2016 | 08:57