Atenció a l'immigrant

Aquest Servei ofereix informació i assessorament per a resoldre tots aquells afers i tràmits relacionats directament amb la immigració (documentació d’estrangeria, permisos, visats, nacionalitats, contingents...) mitjançant la participació d’un tècnic especialitzat en immigració.

A qui va adreçat?

Població immigrada que viu a la població i població immigrada nouvinguda.

Què fem?
Oferim informació i assessorament i gestionem les sol·licituds dels informes d'Arrelament social, d'Adequació de l'habitatge i d'Integració.

 

INFORMES

INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL

És un informe per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.
S'adreça a les persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb altres estrangers residents.

Tràmit d'arrelament

INFORME D’ADEQUACIÓ D‘HABITATGE

Aquest informe que serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.
S'adreça a les persones estrangeres que tinguin el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretenguin reagrupar a la seva família.

Tràmit de l'informe d'adequació d'habitatge

 

INFORME D’INTEGRACIÓ

Aquest informe serveix per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).
S'adreça a la persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

Cal sol·licitar cita prèvia per a l'equip de Benestar Social al telèfon del Servei d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC) 93 771 30 17.

Per a més informació: www.gencat.cat/bsf/immigracio

Tràmit de l'informe d'integració

 

PROGRAMA INTERMUNICIPAL PER A LA CONVIVÈNCIA

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va signar conveni mancomunat el desembre de 2002 amb els Ajuntaments d’Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató. La complexitat a què ha arribat el fenomen migratori, tant pel volum com per la diversitat, la situació en els països d’origen, els projectes, tant individuals com col•lectius, la realitat dels llocs d’arribada, etc., justifiquen que aquests cinc municipis de la zona Nord de la comarca del Baix Llobregat emprenguin un treball conjunt en aquest àmbit amb l’objectiu de facilitar la convivència i la cohesió social de tota la població.

OBJECTIUS GENERALS

- Abordar el fenomen migratori des de la “normalitat”, des de la concepció de ciutadania en tot allò que no ve donat pel fet de ser immigrant.
- Treballar per la convivència i la cohesió social de tota la població.
- Facilitar que l’administració municipal estigui preparada per a atendre també els ciutadans i ciutadanes nouvinguts d’altres països.
- Orientar la població immigrada perquè utilitzi els canals “normalitzats” dins l’administració, les institucions i les entitats.
- Potenciar la convivència intercultural entre els ciutadans.
- Afavorir que les persones immigrades tinguin igualtat d’oportunitats respecte de la població autòctona.
- Sensibilitzar la població en els valors de la convivència, de la igualtat i del respecte.
- Coordinar accions dins les administracions i entre aquestes i altres entitats i institucions per tal d’oferir respostes més adequades.
- Optimitzar els recursos (humans o materials) entre les administracions més properes.

Qui pot sol·licitar-ho:

Població immigrada que viu a la població i població immigrada nouvinguda.

Adreça:

Serveis Socials Municipals

Darrera actualització: 18.02.2016 | 10:52