Ajuts i prestacions a les famílies

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR
Ajuts econòmics que bonifiquen part del cost del servei de menjador escolar. Estan adreçats als alumnes d’educació infantil i primària, matriculats als centres docents de Sant Esteve Sesrovires. La tramitació i gestió es realitza conjuntament amb els respectius centres docents del municipi.

Es tenen en compte les condicions socio-econòmiques, geogràfiques i familiars de l’alumne, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

DESCOMPTES PER A FAMÍLIA NOMBROSA
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en l’Ordenança fiscal nº1 recull en els art. 5 i 8 els beneficis fiscals per a famílies nombroses.

ALTRES PRESTACIONS

Des de l’Àrea de Benestar Social, s’ofereix informació per a tramitar i/o gestionar ajudes econòmiques d’altres administracions públiques.

Generalitat de Catalunya: Departament d’Acció Social i Ciutadania

1. Prestació econòmica de caràcter universal que té com a objectiu donar suport econòmic a les famílies amb infants a càrrec menors de 3 anys i a les famílies nombroses o famílies monoparentals amb infants menors de 6 anys per tal de compensar l’esforç que fan en la cura dels seus fills o filles i per a contribuir a millorar-ne el benestar.

2. Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiples, l’objecte de la qual és donar suport econòmic a les famílies en què s’hagi produït un part, o hi hagi hagut una adopció o un acolliment múltiple –permanent o preadoptiu– durant l’any natural, per tal de compensar l’esforç que fan amb l’arribada simultània de dos o més infants i per a contribuir a millorar-ne el benestar.

3. Ajut per a famílies amb part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar. L’objecte és donar suport econòmic a les famílies en què s’hagi produït un part, una adopció o un acolliment múltiple de dos o més infants per tal de compensar l’esforç que fan amb l’arribada simultània dels infants i per evitar situacions de precarietat econòmica i d’exclusió social.
Més informació.

Institut Nacional de la Seguretat Social

En funció de la renda familiar bruta anual i del nombre de persones dins el nucli de convivència, es pot sol•licitar aquesta prestació semestral fins a la majoria d’edat dels fills. Més informació.

Agència Tributària

De caràcter universal, ofereix deduccions per maternitat.
o Ajut per a infants de 0 a 3 anys d’edat de 100€ mensuals o a desgravar l’any sencer alhora de realitzar la declaració. Només per a mares que disposen de contracte laboral.
o Ajuts per naixement: 2.500 €

Darrera actualització: 02.11.2015 | 17:46