Ajuts per al transport d'estudiants fora i dins del municipi

Dimecres, 8 de novembre de 2017 a les 10:00

Aquesta setmana finalitzen les convocatòries de les dues línies d’ajuts per al transport d’estudiants que atorga anualment l’Ajuntament. D’una banda, l’ajut per al transport d’estudiants que estiguin cursant formació reglada en centres públics de la província o adscrits que no s’imparteixin al municipi i, de l’altra, l’ajut al transport escolar per assistir als centres educatius públics d’infantil, primària i secundària de Sant Esteve.

L'ajut per al transport fora del municipi s’adreça a joves estudiants d’entre 16 a 25 anys que cursin formació reglada en centres públics de la província i que no s’imparteixin a Sant Esteve. Cal recordar que en queden exclosos els estudis postuniversitaris com postgraus, màsters o doctorats. L’ajut atorgat pot cobrir des del 25% fins al 75% del cost del servei, d’acord amb la puntuació obtinguda pels criteris establerts en les bases reguladores i es rebrà trimestralment.

Pel que fa a l’ajut al transport escolar als centres educatius públics d’infantil, primària i secundària de Sant Esteve, s’adreça a alumnes d’entre 3 i 16 anys que facin ús diari del servei del transport escolar per assistir a l’escola. L’ajut atorgat pot cobrir des del 25% fins a la totalitat del cost del servei, d’acord amb la puntuació obtinguda pels criteris establerts en les bases reguladores. El cost anual del transport pot representar uns 250 euros per alumne.

En ambdós ajuts, la regulació de la prestació es basa en la situació econòmica de la unitat familiar, segons l’Indicador de Renda de Suficiència. Una mesa de valoració formada per l’equip de família de l’Àrea de Benestar Social avalua cada petició.

Les famílies han rebut informació de les convocatòries a través dels centres educatius. El període de presentació de la sol•licitud i la documentació requerida finalitza el 10 de novembre. Més informació al SIAC o www.sesrovires.cat

 

Darrera actualització: 08.11.2017 | 10:55