Oferta de feina per contractar un educador/a social

Dijous, 15 de març de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament ha obert un procés de selecció per contractar una persona per a la plaça d’Educador/a Social. Els candidats i candidates han de tenir el títol universitari d’Educació Social o un d’equivalent i, a més, han d'acreditar una experiència mínima de sis mesos en un lloc similar dins de l’administració pública.

L’oferta de feina és per contractar un candidat/a com a personal laboral interí, dins del subgrup A2, per a un temps màxim de tres mesos. Els i les aspirants han d’acompanyar la seva sol·licitud d’un currículum vitae, on han de fer constar que compleixen amb els requisits necessaris, com ara tenir la titulació adient, ser major de 18 anys, coneixements suficients de castellà i català i no tenir antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual dels menors.

El procediment de selecció consistirà en una entrevista personal entre les candidatures  presentades.  El termini per presentar les sol·licituds finalitza el  28 de març.

La instància i els formularis que han d’emplenar els candidats i candidates es troben en el següent enllaç de la Seu Electrònica OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA/PROCESSOS DE SELECCIO 2018/EDUCADOR SOCIAL

Darrera actualització: 15.03.2018 | 09:46