REGIDORIA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I SALUT

a)Polítiques de Gènere
- Gestió i coordinació del Servei d’informació i assessorament a la dona.
- Aplicació i revisió del Pla local d’igualtat.
- Coordinació del protocol de violència de gènere.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
b)Salut
- Coordinació amb l’Agència de protecció de la salut.
- Activitats de promoció i de protecció de la salut.
- Consum aigua (gestió sanitari de l’abastament de l’aigua i avaluació i control de la
qualitat de l’aigua).
- Atenció i promoció de la salut sexual i reproductiva.
- Atenció a les drogodependències.
- Protecció de la salut i seguretat alimentària.
- Salubritat i control de plagues.
- Control sanitari del cementiri i serveis funeraris.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 07.03.2018 | 11:56