Servei d'Atenció al Domicili (SAD)


Ofereix atenció individual a les persones assistides dins de la seva llar i alhora donar suport a la família i, en especial, al cuidador habitual.

Quan arriba una demanda de SAD, la treballadora social, conjuntament amb la treballadora familiar es desplacen al domicili per tal de valorar la situació. Si el cas requereix d’aquest servei, aleshores es formalitza el pla de treball, i es signa un contracte entre la família i Benestar Social on consten la durada del servei i les tasques de la treballadora familiar. El contracte es pot prorrogar un cop passat el temps establert i si la situació ho requereix.

El SAD és un servei temporal que pretén descronificar els casos i procurar que és pugui tornar a la normalitat com més aviat millor, i, després, poder passar el cas a seguiment.

És adreçat a tota la població, i encara que el gran potencial d’usuaris és gent gran, aquest servei també arriba a infants, joves, adults, etc.

Com que hi ha casos crònics per problemes de salut degeneratius, és fa més difícil desvincular-los del servei. Per aquest motiu i per a aquests casos l’Àrea de Benestar Social ofereix SAD privat (Ajuts per a serveis i atencions domiciliàries).

Objectius

• Arribar a tota la població i no solament a gent gran.
• Treballar dins d’una temporalitat per tal d’evitar la cronificació dels casos.
• Fomentar l’autonomia dels usuarisi usuàries.
• Aconseguir canvis conductuals per a millorar la seva qualitat de vida.
• Detectar noves necessitats a través de la figura de la treballadora familiar.
• Retardar o evitar l’ingrés residencial.
• Descarregar al cuidador o cuidadora i fer-li contenció.

Tasques que realitza:

• Suport a la higiene personal.
• Recuperació d’hàbits adquirits.
• Acompanyament dins i fora de la llar.
• Control de la medicació.
• Instruir tècniques.

Per a més informació, cal concertar cita prèvia a Serveis Socials a través del SIAC.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones en situació de dependència (per exemple: persones grans, famílies amb infants discapacitats, adults amb malaltia mental, etc.).

Adreça:

Serveis Socials Muncipals

Darrera actualització: 02.11.2015 | 17:39