REGIDORIA DE JOVENTUT

- Gestió i desenvolupament de les polítiques locals de joventut.
- Pla local de joventut.
- Gestió dels equipaments destinats a l’activitat juvenil.
- Fomentar i gestionar activitats destinades a la joventut.
- Dinamització activitats joventut.
- Fomentar la participació i l’associacionisme entre els joves
- Fer campanyes de promoció de la salut
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 07.03.2018 | 11:57