Sant Esteve ja disposa d’un pla integral de Protecció Civil

Dilluns, 4 de juny de 2018 a les 00:00

La Diputació de Barcelona  ha lliurat a l’Ajuntament el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), un document que identifica i avalua els riscos, les accions i mesures necessàries per a la seva prevenció i control. També descriu les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència al municipi.

El DUPROCIM de Sant Esteve substitueix i unifica tots els plans fins ara existents per cada risc, alhora que n’incorpora de nous. D’aquesta manera, tant la seva homologació com els treballs de revisió quatrianuals es fan alhora.

Incorpora a més dels riscos bàsics, els riscos especials territorials, transport de viatgers per ferrocarril, químic, transport de mercaderies perilloses, nevades, incendis forestals, ventades i inundacions.

Sant Esteve és un municipi molt complex en quant a riscos ja que el conformen diversos nuclis habitats disseminats i, per tant, té molts elements vulnerables dispersos. S’ha trigat prop de dos anys en confeccionar aquest document que s’ha treballat conjuntament i de manera exhaustiva amb el responsable de Protecció Civil del municipi i la Diputació. El resultat és una eina molt potent, més pràctica i eficient que els plans anteriors.  

El DUPROCIM ha de ser aprovat per Ple, posteriorment estarà exposat al públic, i finalment serà homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat. 

La posada en pràctica del document requerirà d’un procediment d’implantació en el territori amb la realització de simulacres.

Darrera actualització: 04.06.2018 | 14:50