Convocats els ajuts a activitats realitzades per les entitats el 2017

Divendres, 12 de gener de 2018 a les 10:00

L’Ajuntament ha aprovat les convocatòries de subvencions destinades a activitats realitzades en l’exercici 2017 per les entitats locals, en els àmbits esportiu, sociocultural i veïnal. Els impresos de les sol·licituds ja estan disponibles al web municipal. El termini de presentació de la documentació es comunicarà en breu.

L’atorgament d’aquests ajuts està regulat per unes bases específiques aprovades per plenari, el passat 4 de desembre, i s’emmarquen dins la voluntat política de donar continuïtat a l’atorgament de subvencions al teixit associatiu local. Aquestes bases regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació d’aquestes subvencions que atorga l’Ajuntament, a través de la regidoria corresponent, i que estan destinades a finançar activitats realitzades al 2017 que tinguin com a objectiu el foment i la difusió d’activitats dins del seu àmbit d’actuació.

En cadascun dels àmbits es crearà una comissió qualificadora encarregada d’avaluar les sol·licituds, presidida per l’alcalde o regidor/a en qui delegui i integrada per tècnics municipals.

 

Accés a la documentació:

Enllaç TRÀMIT sol·licitud subvencions convocatòria 2017

SOL·LICITUD de Subvenció, convocatòria 2017

MEMÒRIA Activitats Esportives, convocatòria 2017

MEMÒRIA Activitats Barris, convocatòria 2017

MEMÒRIA Activitats Socio-Culturals, convocatòria 2017

 

 

 

Darrera actualització: 16.01.2018 | 15:06