S’obre el període per optar a l’explotació del servei de bar del Complex Esportiu Municipal

Dimecres, 25 d'abril de 2018 a les 14:00

Avui s’ha obert el termini per poder presentar ofertes per a l'explotació del servei de bar del Complex Esportiu Municipal mitjançant concessió administrativa. El període d’adjudicació és de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga d’un any més, per explotar el servei de bar per a la piscina interior durant tot l’any i per a la piscina exterior durant la temporada estival. La data límit de presentació és el 9 de maig.

S’estableix un cànon de sortida a l’alça de 599,76 € mensuals. Es poden consultar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques al Perfil del contractant https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=30907769&reqCode=viewCn&idCap=4879414&

La presentació d’ofertes o sol·licituds s’ha de fer per via telemàtica, a través de sobre digital, fins al 9 de maig, a les 14.00 hores. Trobareu més informació sobre el sobre digital a la clàusula 22 del plec admnistratiu.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 14:20