Acord entre l’Ajuntament i la Cambra de Comerç per potenciar i oferir serveis al teixit empresarial local

Dijous, 2 de maig de 2019 a les 15:50

L’Ajuntament de Sant Esteve i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona  han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu potenciar la competittivitat del teixit comercial i industrial del municipi a través de diversos programes de suport com la internacionalització, la formació, l'ocupació juvenil, entre d’altres.

L’acord l’han signat l’alcalde, Enric Carbonell, acompanyat pel primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Bernat Orellana, i el director gerent de la Cambra, Xavier Carbonell, acompanyat pel president del Consell de la Delegació comarcal, Carles Guilera.

Amb aquesta col·laboració es vol fomentar la competitivitat de les empreses a través d’optimitzar i compartir recursos per tirar endavant accions i serveis d’impuls de l’activitat econòmica.

El conveni recull diversos àmbits de col·laboració. En destaca el programa d’internacionalització empresarial  per tal d’oferir a les empreses de l’àmbit local serveis d’iniciació a l’exportació, d’anàlisi i obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de negoci i d’estratègia internacional.

També inclou l’àmbit formatiu amb el compromís de la Cambra de complementar l’oferta de formació ocupacional de l’Ajuntament amb una oferta d’accions de formació continuada per a treballadores i treballadors de les empreses de Sant Esteve.

Pel que fa al comerç, es posaran a disposició dels comerços mecanismes per millorar la seva competitivitat, a través de serveis d’assessorament.

El document també recull la promoció de l’associacionisme entre les empreses instal·lades als polígons del municipi, així com l’anàlisi i diagnòstic dels seus punts forts i marges de millora.

La Cambra i l’Ajuntament treballaran plegats en la possibilitat el Programa Integral de Qualificació i Ocupació, adscrit al Sistema de Garantia Juvenil, adreçat a l’ocupació dels joves.  

Finalment, el conveni recull la creació d’una comissió de seguiment per tal d’avaluar el desenvolupament de les accions acordades.

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 02.05.2019 | 16:00