Ofertes de feina

Pàgina 1 de 2
 • 19 de febrer de 2019 Cambrer/a

  Referència: 277518

  Empresa de: Hosteleria
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Atenció a les persones. Servir taules. Recollir i netejar el menjador.

 • 19 de febrer de 2019 Cambrer/a
 • 19 de febrer de 2019 Ajudant de cuina

  Referència: 277514

  Empresa de: Hosteleria
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Ajudar al cuiner a preparar els menús i carta. Neteja de la cuina

 • 7 de febrer de 2019 PINTOR OFICIAL

  Referència: 276905

   

  Empresa de: Administració
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Realitzar treballs de manteniment de pintura i fusteria del mobiliari urbà: jocs infantils, baranes, bancs, etc.  Manteniment de pintura d’edificis públics , interiors i exteriors. Transportar, carregar, descarregar i distribuir materials i equipaments propis de la Brigada. Utilitzar eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, etc.) per el desenvolupament d’esdeveniments culturals i de caire festiu. Informar a l’encarregat de les possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions, etc. Omplir full de treball diari informant de les feines i hores realitzades i les possibles incidències detectades. Realitzar les tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot, fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

  Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substancies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • 7 de febrer de 2019 OPERARI /AJUDANT DE MANTENIMENT

  Referència: 276910

   

  Empresa de: Administració
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Donar suport a l’oficial de 1ª en el transport, càrrega, descàrrega i distribució de material, personal i equipaments propis de la Brigada. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, etc.) per el desenvolupament d’esdeveniments culturals i de caire festiu. Realitzar diàriament les feines de manteniment: paleteria, pintura, soldadura, fusteria, electricitat, lampisteria, mecànica, etc, que li siguin assignat. Informar a l’encarregat de les possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions, etc. Omplir full de treball diari informant de les feines i hores realitzades i les possibles incidències detectades. Realitzar les tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot, fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

  Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substancies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • 25 de gener de 2019 ASSISTENT COMERCIAL VENDES I EXPORTACIÓ

  Referència: 276212

  Empresa de: Metall gràfica
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Atenció als clients, gestió comercial, atenció principalment via correu electrònic i telefònic. Preparació i enviament d’ofertes. Gestió de comandes.

 • 25 de gener de 2019 TÈCNIC/A COMERCIAL EXPORTACIÓ

  Referència: 276227

  Empresa de: Metall gràfica
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Atenció als clients ja consolidats en mercats exteriors, principalment europeus. Gestió comercial, preparació d’ofertes. Atenció principalment via correu electrònic i telefònic. Prospecció i cerca de nous clients. Possibilitat de viatjar ocasionalment.

 • 21 de gener de 2019 CUINER/A

  Referència: 275454

  Empresa de: Hosteleria col·lectivitats
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Cuinar per 120 comensals: esmorzar, dinar, berenar i sopar. Neteja dels espais de cuina utilitzats, omplir els fulls de registres requerits per el lloc de treball.

 • 21 de gener de 2019 OPERARI DE PRODUCCIÓ /FUTUR COORDINADOR DE SALA

  Referència: 275384

  Empresa de: Consultoria
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Coordinar equips de treball. Manipular i fer el manteniment de la maquinària. Solucionar diferents dificultats que apareguin a nivell de persones, maquinària i processos.

 • 15 de gener de 2019 OFICIAL DE JARDINERIA

  Referència: 275427

  Empresa de: Administració
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Realitzar treballs de manteniment de parcs i jardins i arbrat viari dels municipi, així com de les zones verdes, amb les tasques de segar la gespa, recollir fulles, eliminar males herbes, fumigar, podar, desbrossar, talar, abonar, reposar plantes, regar. Transportar, carregar, descarregar i distribuir materials i equipaments de la brigada. Utilitzar les eines manuals i mecàniques, així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge d’infraestructures (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari). Col·laborar amb les altres unitats de serveis. Informar a l’encarregat de possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions i zones verdes.  Dirigir i supervisar el treball dels operaris assignats. Donar suport a totes aquelles activitats de la brigada. Omplir el full de treball diari informant de les feines i hores realitzades i les possibles incidències detectades. Realitzar les tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la corporació. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • 15 de gener de 2019 OFICIAL DE CONSTRUCCIÓ / PALETA

  Referència: 275434

  Empresa de: Administració
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Reparació de voreres, via pública, treballs amb asfalts, formigó, petita construcció. Transportar, carregar i descarregar i distribuir materials, personal i els equipaments propis de la Brigada. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari). Col·laborar amb les altres unitats de serveis. Informar a l’encarregat de les possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions, zones verdes. Dirigir i supervisar el treball dels operaris assignats. Donar suport a totes les activitats de la brigada. Omplir full de treball diari informant de les feines i hores realitzades. Realitzar tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la corporació. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • 12 de desembre de 2018 TÈCNIC/A DE MANTENIMENT

  Referència: 141/18

  Empresa de: Consultoria de RRHH
  Necessita Cobrir 1 lloc
  Municipi: Sant Esteve Sesrovires
  Funcions: Manteniment preventiu i correctiu de les màquines contribuint al correcte desenvolupament de l’activitat de producció.

Pàgina 1 de 2
Darrera actualització: 13.02.2018 | 11:54
Darrera actualització: 13.02.2018 | 11:54