Comencen les obres de construcció d’una depuradora a Ca n’Amat

Dimarts, 24 d'octubre de 2017 a les 14:00

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs per a la construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) autònoma, en terrenys de domini públic hidràulic situats al marge dret del Torrent de Can Noguera, al barri de Ca n’Amat. El passat dilluns va tenir lloc la signatura de l’acta de replanteig amb la presència del regidor d’Obres i Serveis i Medi Ambient, Antonio Centeno. Amb aquesta actuació es dotarà la zona de les prestacions de salubritat i funcionalitat adequades per al sanejament d’aigües residuals i, per tant, es minimitzarà l’impacte que provoquen aquestes aigües al sector residencial del Quatre.

Les obres van a càrrec de l’empresa Sorea i està previst que s’executin en un període de sis mesos. El cost del projecte puja 470.840,04 € i és finançat per la concessionària, a través del contracte de gestió del servei d’aigua, clavegueram i depuració. Aquest contracte inclou l’execució d’inversions per a la millora de les xarxes públiques de serveis.

Amb la voluntat de resoldre aquesta problemàtica, l’Ajuntament ha mantingut des de fa anys nombroses reunions amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal que executés un projecte  previst en el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes pels anys 2006-2008, modificat l’any 2010, i que, per manca de pressupost de l’agència, segueix pendent de realitzar. En els darrers mesos les reunions s’han intensificat, però donat que l’ACA no té previsió fins al 2019 d’executar un projecte d’abast més ampli que inclogui també Abrera, amb la construcció d’un col·lector d’aigües residuals en alta i una estació de bombament a Ca n’Amat, el govern municipal ha impulsat la construcció d’una depuradora.

 

Darrera actualització: 24.10.2017 | 14:32