Agenda institucional

 • Del 24 al 25 de juliol de 2018 a les 11.00 h Assemblea Junta de Compensació de Can Margarit

  LLOC:  Sala de Plens de l'Ajuntament
  ASSISTENTS: Enric Carbonell Jorba - Alcalde

 • Dimecres, 25 de juliol de 2018 a les 08.00 h Junta de Govern Local

  LLOC:  Sala de Plens de l'Ajuntament
  ASSISTENTS:  L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores dels Grup de Govern Municipal 

 • Dimecres, 25 de juliol de 2018 a les 13.15 h Consell d'Administració de la Societat Municipal extraordinari

  LLOC:  Sala de Plens de l'Ajuntament
  ASSISTENTS: 
  Enric Carbonell Jorba - Alcalde
  Bernat Orellana Camacho - 1r Tinent d'Alcalde
  Jordi Borrell i Alonso - 2n. Tinent d'Alcalde
  Elisenda Barberà Pujol - Regidora de Serveis Social i Gent Gran
  Jaume Ripollès Alegre - Regidor per al Grup Municipal Locos por Sanes
  M. del Carme Rallo i Casanovas - Regidora per al Grup Municipal ERC
  Adrià Companys i Arcusa - Regidor per al Grup Municipal ERC
  Laura Haba Jiménez - Regidora per al Grup Municipal d'Ara i Sempre Sant Esteve
  Albert Urrutia Casanova - Regidor per al Grup Municipal d'Ara i Sempre Sant Esteve

Darrera actualització: 26.02.2016 | 10:42
Darrera actualització: 26.02.2016 | 10:42