Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya

Regidors/es

  • SRA. MARIA DEL CARME RALLO I CASANOVAS - Alcaldessa
  • SRA. MARIA ISABEL MERCADER I ALLUÉ
  • SR. ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA (portaveu)

Xarxes socials

  • Twitter: @ERC_SEsteveSes
  • Facebook: EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires

 

Darrera actualització: 15.06.2016 | 10:27