OPERARI /AJUDANT DE MANTENIMENT

Dijous, 7 de febrer de 2019 a les 00:00

Referència: 276910

 

Empresa de: Administració
Necessita Cobrir 1 lloc
Municipi: Sant Esteve Sesrovires
Funcions: Donar suport a l’oficial de 1ª en el transport, càrrega, descàrrega i distribució de material, personal i equipaments propis de la Brigada. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, etc.) per el desenvolupament d’esdeveniments culturals i de caire festiu. Realitzar diàriament les feines de manteniment: paleteria, pintura, soldadura, fusteria, electricitat, lampisteria, mecànica, etc, que li siguin assignat. Informar a l’encarregat de les possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions, etc. Omplir full de treball diari informant de les feines i hores realitzades i les possibles incidències detectades. Realitzar les tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot, fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substancies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

REQUISITS        


Formació requerida:
Formació Valorable:
Experiència: 3 anys en lloc similar
Sexe: indiferent
Edat: Indiferent
Permís de conduir: B
Vehicle: si
Idiomes: català, castellà
Informàtica:

S' OFEREIX

Jornada i Horari: Hivern 8:00 a 15:00 i Estiu 7:00 a 14:00 * Mirar document adjunt
Tipus de Contracte: obra i servei
Durada: 6 mesos
Salari: 1587,25€ bruts mensuals
Incorporació: Immediata

Altres requeriments / Observacions: coneixements bàsics paleteria, electricitat, fontaneria, fusteria, pintura, construcció, manteniment en general d’edificis i instal·lacions, obres vials, productes i materials i tècniques d’execució. Programa complementari de millora de l’ocupabilitat de la Diputació de Barcelona 2019 – 2020. Les persones interessades, han de portar currículum actualitzat, DARDO i vida laboral actualitzada a Promoció Econòmica, fins el 18 de febrer de 2019.

Darrera actualització: 06.03.2019 | 14:19