Iniciada la licitació del servei de bar als jardins de l’Ajuntament

Divendres, 28 d'abril de 2017 a les 08:50

L’Ajuntament vol oferir un servei de bar als jardins de l’Ajuntament. Per aquest motiu ja ha iniciat la licitació perquè les persones i empreses interessades puguin presentar ofertes abans del 10 de maig. El servei de bar es concedirà per concurs públic.

Els jardins de l’Ajuntament tenen 1.800m2 i ofereixen un entorn molt agradable als visitants. El servei de bar estarà format per un mòdul d’entre 12 i 20m2 i una àrea de prop de 300m2 per a 35 taules i 148 cadires. Cada any que s’ha muntant ha tingut una gran afluència de públic.

L’adjudicatari haurà d’obrir el bar en horari de vespre-nit entre setmana i durant tot el dia els caps de setmana. Concretament, els dilluns a dijous, de 18.00 a 23.00h; els divendres, de 18.00 a 01.00h; els dissabtes de 10.00 a 01h; i els diumenges de 10.00 a 23.00h.

La concessió és de tres mesos, concretament per als mesos de juliol, agost i setembre del 2017. L’adjudicatari haurà d’abonar un cànon mensual a l’Ajuntament. El cànon de sortida previst al plec de clàusules és de 593,60 euros mensuals. La concessió s’atorgarà a l’oferta més alta i, en cas d’empat, es decidirà per sorteig.

Tota la documentació relativa aquest concurs públic es troba a la web del Perfil del Contractant de l’Ajuntament., on es pot consultar els plecs de condicions administratives i tècniques. Les ofertes s’han de presentar abans del 10 de maig presencialment, per via telemàtica o per correu postal.

Darrera actualització: 28.04.2017 | 14:30